Clicked:0
Lớp KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ: khai giảng ngày 15/10/17 -24/10/2017 tại Hà Nội và TP.HCM  
Danh mục chính
Trang chủ
Giới thiệu
Văn bản pháp quy
Lịch Khai giảng
Giáo trình đào tạo
Học TC, Liên thông CĐ,ĐH
TƯ VẤN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
Đối tác – Khách hàng
Đăng ký học
Liên hệ
Hình ảnh hoạt động
Mẫu Chứng Chỉ
Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 132291
Trực tuyến 11

KHÓA ĐÀO TẠO KỸ NĂNG - HCVP
Thông báo các lớp kỹ năng Hành chính, Soạn thảo hợp đồng, Tổ chức hội họp và sự kiện, Giao tiếp và Lễ tân hành chính, Kỹ năng lãnh đạo và quản lý, Văn hóa công sở, Thư ký văn phòng
Tin ngày: 07/03/2012 01:41:23 AM

VIỆN NC GIÁO DỤC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

Add: Tòa nhà CT4AX2 Bắc Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

Hotline : Thanh Mai 0982.367.795 - Lan Hương 0982.338.158

Tel: 04.6683.4509 / Fax: 04.3685.7055

Email : edu@nhantaiviet.info.vn / Website : www.nhantaiviet.info.vn

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức lớp bồi dưỡng ngắn hạn về kỹ năng hành chính

____________________________

Để đáp ứng nhu cầu nâng cao kiến thức nghiệp vụ hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức ( từ lãnh đạo đến nhân viên ) của các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan hành chính – sự nghiệp, chánh, phó văn phòng, trưởng – phó phòng hành chính, tổ chức nhân sự, những người làm việc ở khu vực hành chính – văn phòng của doanh nghiệp và các cá nhân, Viện nghiên cứu giáo dục và hợp tác quốc tế tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng hành chính như sau:

1.      Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính ( 10 buổi ) – Học Phí 1,500,000 VNĐ

Tổng quan về hệ thống văn bản quản lý ( chức năng, phân loại văn bản và thẩm quyền ban hành; quy định pháp luật hiện hành về soạn thảo văn bản); Yêu cầu về kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính ( Yêu cầu về nội dung, thể thức, ngôn ngữ, quy trình soạn thảo; Soạn thảo văn bản hành chính cá biệt ( Nghị quyết, quyết định, quy chế); Soạn thảo  văn bản hành chính thông thường ( Công văn, thông báo, báo cáo, tờ trình, biên bản, kế hoạch, lịch công tác); Soạn thảo thư từ giao dịch.

2.      Kỹ năng soạn thảo hợp đồng ( 10 buổi ) – Học Phí 1,500,000 VNĐ

Tổng quan về hợp đồng ( Khái niệm, phân loại, nguyên tắc ký kết); Yêu cầu về kỹ thuật soạn thảo hợp đồng ( yêu cầu về nội dung, yêu cầu về thể thức); Soạn thảo hợp đồng dân sự; Soạn thảo hợp đồng xây dựng; Soạn thảo hợp đồng thương mại; Soạn thảo hợp đồng lao động…

3.      Tổ chức hội họp và các sự kiện ( 10 buổi ) – Học Phí 1,500,000 VNĐ

Tổ chức sự kiện: Nghề của những ý tưởng; Phân loại sự kiện; Lập kế hoạch tổ chức sự kiện (Mục đích của sự kiện, ngân sách dự kiến, ý tưởng và chương trình nghị sự, tài liệu để tổ chức sự kiện, chọn ngày, dịch thuật và tổ chức sự kiện, một số bí quyết để tổ chức thành công sự kiện); Tiến hành sự kiện ( khai mạc, tiến hành, bế mạc); Đánh giá và tổng kết sự kiện ( Rút kinh nghiệm, hoàn thiện văn kiện, tài liệu, triển khai các công việc tiếp theo

4.      Giao tiếp và lễ tân hành chính ( 10 buổi ) – Học Phí 1,500,000 VNĐ

Những vấn đề chung về giao tiếp hành chính ( Bản chất và vai trò giao tiếp trong hành chính, giao tiếp hiệu quả, các nguyên tắc giao tiếp); Kỹ năng nghe ( nghe trong hoạt động giao tiếp hành chính, nghe tích cực, kỹ năng nghe có hiệu quả); Kỹ năng nói (yêu cầu chung về sử dụng ngôn từ và phi ngôn từ, kỹ năng thuyết phục, kỹ năng thuyết trình); Kỹ năng phản hồi ( nguyên tắc chung, phản hồi phi ngôn từ, kỹ thuật đặt câu hỏi); Ứng xử trong giao tiếp hành chính ( chào hỏi, bắt tay, giới thiệu, trao danh thiếp, tiếp khách, trang phục, tặng quà, kỹ năng giao tiếp qua điện thoại); Giao tiếp trong thế giới đa văn hóa.

5.      Kỹ năng lãnh đạo và quản lý ( 10 buổi ) – Học Phí 1,500,000 VNĐ

Những vấn đề cơ bản về lãnh đạo, quản lý; Quản lý chiến lược; Phối hợp trong quản lý; Kỹ năng ban hành và tổ chức thực hiện quyết định

6.      Kỹ năng xây dựng hệ thống tài liệu, văn bản theo TCVN ISO 9001:2000 trong cơ quan, tổ chức ( 10 buổi ) – Học Phí 1,500,000 VNĐ

Tổng quan về ISO 9001:2000 trong cơ quan hành chính; Kỹ thuật viết sổ tay chất lượng; Kỹ thuật viết thủ tục và xây dựng lưu đồ; Kỹ thuật xây dựng văn bản hướng dẫn công việc; Kỹ thuật xây dựng mẫu các hồ sơ, văn bản; Kỹ thuật trình bày và đánh số hiệu của tài liệu.

7.      Kỹ năng giám sát và phản biện xã hội ( 10 buổi ) – Học Phí 1,500,000 VNĐ

Tổng quan về giám sát và phản biện xã hội ( khái niệm, ý nghĩa và mục tiêu, các chủ thể, đối tượng); Kỹ thuật giám sát (nguyên tắc, nội dung, hình thức và phương pháp); Kỹ thuật phản biện xã hội ( Nguyên tắc, nội dung, hình thức và phương pháp); Phàn biện đối với phản biện; Phản biện và phản đối.

8.      Kỹ năng thẩm tra, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật ( 10 buổi ) – Học Phí 1,500,000 VNĐ

Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ( Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, những quy định pháp luật mới nhất về thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, quy trình thẩm định; Kỹ thuật thẩm tra, thẩm định ( Những nguyên tắc thẩm định, các phương pháp thẩm định, các công cụ thẩm định); Những nội dung thẩm định.

9.      Nghiệp vụ văn thư lưu trữ - hành chính văn phòng ( 20 buổi) – Học phí 2,200,000VNĐ

Tổng quan về công tác văn phòng; Soạn thảo văn bản hành chính; Soạn thảo thư tín; Tổ chức công tác văn thư – lưu trữ; Giới thiệu các thiết bị văn phòng; Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng tổ chức hội họp; Tổ chức các chuyến đi công tác cho lãnh đạo; Ứng dụng tin học trong công tác văn phòng.

10.  Văn hóa công sở ( 10 buổi ) – Học Phí 1,500,000 VNĐ

Khái niệm, vai trò và các yếu tố của văn hóa công sở; Xây dựng văn hóa công sở; Đạo đức công vụ; Các biểu tượng quốc gia và nghi thức Nhà nước; Văn minh giao tiếp ứng xử.

11.  Thư ký văn phòng ( 10 buổi ) – Học Phí 1,500,000 VNĐ

Tổng quan về công tác văn phòng; Nghề thư ký và đặc điểm lao động của nghề thư ký; Tổ chức công tác thông tin phục vụ Lãnh đạo; Tổ chức các chuyến đi cho công tác Lãnh đạo; Kỹ năng giao tiếp của người thư ký; Lễ tân văn phòng; Tổng quan về văn bản quản lý; Những yêu cầu khi soạn thảo văn bản; Qui trình – thủ tục soạn thảo và ban hành văn bản; Soạn thảo một số loại văn bản thông dụng; Kĩ năng xử lí thông tin; Tổ chức hội họp và tổ chức các chuyến đi công tác cho lãnh đạo.

12.  Quản trị nhân sự trong điều hành tổ chức ( 20 buổi ) – Học Phí 2,200,000 VNĐ

13.  Quản lý tress ( 6 buổi ) – Học Phí 900,000 VNĐ

14.  Quản lý sự thay đổi ( 10 buổi ) – Học Phí 1,500,000 VNĐ

15.  Quản lý chiến lược ( 10 buổi ) – Học Phí 1,500,000 VNĐ

16.  Kỹ năng làm việc nhóm ( 10 buổi ) – Học Phí 1,500,000 VNĐ

17.  Kỹ năng đàm phán ( 10 buổi ) – Học Phí 1,500,000 VNĐ

18.  Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định ( 20 buổi ) – Học Phí 2,200,000 VNĐ

Thời gian khai giảng   : Trong giờ và ngoài giờ hành chính

Địa điểm học:

Trường Đào Tạo Cán Bộ Lê Hồng Phong – 220 Láng, Đống Đa, HN

- Học Viện Hành Chính Quốc Gia , Số 10 đường 3/2, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

Các nhà khách, trường chính trị, khách sạn của các tỉnh thành trên toàn quốc

       Giảng Viên: Tham gia giảng dạy là các Giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong và ngoài Học viện, áp dụng các phương pháp giảng dạy hiện đại, thu hút sự tham gia của người học trên cơ sở các bài tập tình huống thực hành kỹ năng.

Thủ tục: Học viên đăng ký qua điện thoại, Fax, Email… trước ngày khai giảng 02 ngày để lập danh sách trước; Nộp 2 ảnh 3x4 cm.

Nội Dung đào tạo: (Giáo trình học: Học Viện Hành Chính Quốc Gia)

PHÒNG ĐÀO TẠO:

VIỆN NC GIÁO DỤC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

Add: Tòa nhà CT4AX2 Bắc Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

Hotline : Thanh Mai 0982.367.795 - Lan Hương 0982.338.158 

Tel: 04.6683.4509 / Fax: 04.3685.7055

Email : edu@nhantaiviet.info.vn / Website : www.nhantaiviet.info.vn

 

 

 


Theo: nhantaiviet.info.vn

---------------------------------------------------------------------
Lượt xem:8894

Trang trước  In trang này    Lên đầu trang   

Các tin liên quan
Kỹ Năng Đàm Phán và Thuyết Trình - Khai giảng 29/06/2015
Mở lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ Lễ Tân giao tiếp hành chính văn phòng tháng 6/2015
CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH CHUYÊN NGHIỆP Khai giảng 15/06/2015
CEO - GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CHUYÊN NGHIỆP - Khai giảng 25/06/2015
Kỹ Năng Lãnh Đạo - Khai giảng 18/06/2015
THÔNG BÁO LỚP VĂN THƯ LƯU TRỮ ngày 19/06/2015
PHONG THỦY TĂNG CƯỜNG TÀI LỘC KINH DOANH
Thông báo
Hỗ trợ trực tuyến
 
Đào tạo Xây dựng, Hải quan
0982.367.795
ATLĐ, Sư Phạm, Kế Toán
0982.367.795
TC,CĐ,ĐH; Kỹ năng
0977.328.359
Chứng chỉ hành nghề; Kết cấu
0986.653.620
Facebook
Liên kết web
Clicked:images/thuvienanh/xaydung.gif Clicked:images/thuvienanh/taichinh.png Clicked:images/thuvienanh/kehoach.png
Viện Phát Triển Kinh Tế Quốc Tế
Cơ sở 1: P102, A8B, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội
Cơ sở 2: Tòa nhà CT4AX2 Bắc Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội
Tell: 0466834509 * Fax: 043.6857055
Email:edu@nhantaiviet.info.vn * Website: www.nhantaiviet.info.vn
Clicked:0
Clicked:0