Tin ngày:27/06/2011 - 11:06
Kỹ năng giao tiếp và bán hàng chuyên nghiệp – SALES – PRO


PHẦN I: KỸ NĂNG TRẢI NGHIỆM (Buổi 1)

- Nguyên tắc học tập.
- Kỹ năng học qua trải nghiệm.

PHẦN II: KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ ỨNG XỬ (Buổi 2)

- Khái niệm và tầm quan trọng của giao tiếp.

- Nguyên nhân giao tiếp thất bại.

- Khả năng giao tiếp hiệu quả.

- Văn hóa và ứng dụng trong giao tiếp.

- Xây dựng tính chuyên nghiệp trong giao tiếp với khách hàng

PHẦN III: KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH GIỚI THIỆU SẢN PHẨM, DỊCH VỤ (Buổi 3)

- Mục đích và mục tiêu thuyết trình giới thiệu sản phẩm dịch vụ.

- Các khả năng thuyết trình trong bán hàng

PHẦN IV: CÁC KỸ NĂNG BÁN HÀNG HIỆU QUẢ (Buổi 4)

- Các khái niệm về bán hàng và chăm sóc khách hàng

- Hiểu được tầm quan trọng của việc chăm sóc khách hàng

- Nhận thức nghề bán hàng (quá trình bán hàng chuyên nghiệp)

- 07 bước bán hàng

- Quá trình tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân viên bán hàng

- Tư duy trong bán hàng

- Xử lý tình huống khó khăn khi gặp khách hàng

- Nghiên cứu tình huống thực tế

- Kế hoạch bán hàng của cá nhân.

- Làm bài test sau khoá học.

                  Bế mạc Khóa học - Trao chứng chỉ.


Theo:
 
[ Print ] [ Close ]