Tin ngày:27/06/2011 - 11:06
Kỹ năng đàm phán và thuyết trình

Tải giáo trình tại đây

NỘI DUNG CỦA KHOÁ ĐÀO TẠO

(Kỹ năng đàm phán và thuyết trình)

LỊCH HỌC

HỌC PHẦN

GIẢNG VIÊN

Học phần I: Kỹ năng đàm phán hiệu quả

Buổi

1 - 2

1. Những đặc tính của những người đàm phán và của tổ chức

- Những phẩm chất của người đàm phán thương mại.

- Các nhà đàm phán và văn hóa.

2. Quá trình đàm phán

- Những chiến lược của quá trình đàm phán.

- Những chiến thuật ở bàn đàm phán.

+ Sự tiếp cận.

+ Trao đổi thông tin liên quan đến đàm phán.

+ Thuyết phục.

+ Nhượng bộ.

3. Tăng cường năng lực đàm phán

- Nghệ thuật thuyết phục.

- Khả năng thống ngự.

- Nghệ thuật quyến rũ.

- Khả năng kiềm chế.

4. Các phong cách trong đàm phán và bài học kinh nghiệm

- Phong cách trong đàm phán.

- Cách xử lý các tình huống đặc biệt trong đàm phán.

- Những sai lầm trong đàm phán, đối sách.

 

GVCC

Vũ Hữu Kiên

Học phần II: Kỹ năng thuyết trình hiệu quả

Buổi

3 - 4

 

1. Tổng quan về thuyết trình

- Thuyết trình là gì?

- Đối tượng, phạm vi của thuyết trình.

- Rào cản và các biện pháp khắc phục trong thuyết trình.

- Vị trí của thuyết trình trong hoạt động quản lý, kinh doanh.

2. Quy trình thuyết trình hiệu quả

- Chuẩn bị thuyết trình.

- Trình bày hiệu quả.

+ Kiểm soát sự căng thẳng.

+ Phong cách tự tin.

+ Kiểm soát cử tọa.

+ Xử lý các tình huống.

- Kết thúc thuyết trình.

3. Đánh giá bài thuyết trình

- Bài thuyết trình tốt.

- Bài thuyết trình chưa đạt hiệu quả.

4. Các kỹ sảo trong thuyết trình

- Phương pháp Hy Lạp.

- 4 phương thức hùng biện.

- Kinh nghiệm 5C (Cite the Occasion - Cite Commonalities - Challenge the Audience - Chee them on – Coclude).

GVCC

Vũ Hữu Kiên

 


Theo:
 
[ Print ] [ Close ]