Tin ngày:28/06/2011 - 12:06
Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp – CPO

 

                                                                   NỘI DUNG CỦA KHOÁ ĐÀO TẠO

LỊCH HỌC

18h – 21h

HỌC PHẦN

GIẢNG VIÊN

Học phần I: Bài khai giảng

Buổi 1

CPO và con đường dẫn tới thịnh vượng

- Chân dung Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp

- Những bài học từ Giám đốc nhân sự trong và ngoài nước.

- Đổi mới tư duy, thay đổi tâm thức quản lý.

- Khai thác năng lượng tiềm ẩn con người - Tâm lý chiến.

- Giới thiệu mười con đường dẫn tới thịnh vượng.

 

GVCC

Hoàng Anh Tuấn

Học phần II: Truyền lửa cho một CPO chuyên nghiệp

Buổi 2

- 8 nguyên tắc Truyền lửa cho đội ngũ mà CPO phải biết.

- Phương pháp truyền cảm về viễn cảnh, sứ mệnh và mục tiêu của DN.

- Chiến lược của CPO: Khi nào, ở đâu và truyền lửa như thế nào?

- Giới thiệu một số phương pháp truyền lửa, truyền năng lượng cho toàn bộ hệ thống.

GVCC

Hoàng Anh Tuấn

Học phần III: Văn hóa Doanh nghiệp

Buổi 3

- Văn hoá Doanh nghiệp trong tiến trình hội nhập.

- Đặc điểm quan trọng của Văn hoá Doanh nghiệp.

- Xây dựng và phát triển Văn hoá Doanh nghiệp.

GVCC

 Vũ Hữu Kiên

Học phần IV: Quản trị nhân sự chiến lược

Buổi  4

Bài 1. Quản trị nhân sự và phát triển nguồn nhân lực

- Phương pháp tổ chức bộ máy quản trị nhân sự

- Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn cơ bản của một Giám đốc nhân sự.

- Các kiến thức, kỹ năng và tố chất của một Giám đốc nhân sự

- Những cấp bậc phát triển của quản trị nhân sự

GVCC

 Vũ Hữu Kiên

Buổi 5

Bài 2. Kỹ năng phỏng vấn, tuyển chọn và đánh giá nhân viên

- Kỹ năng tuyển dụng nhân tài.

- Kỹ năng phỏng vấn.

- Kỹ năng chọn lọc nhân viên.

- Phương pháp đánh giá.

GVCC

 Vũ Hữu Kiên

Buổi 6

Bài 3. Huấn luyện, phát triển nhân viên

- Tổng quan của huấn luyện phát triển.

- Quy trình huấn luyện 6 bước.

- Huấn luyện phát triển các nhà quản trị.

- Nội dung cơ bản cần huấn luyện và phát triển trong Doanh nghiệp.

GVCC

 Vũ Hữu Kiên

Buổi 7

Bài 4. Tạo động lực làm viên, cấu trúc tiền lương

-   Tạo động lực làm việc trong Doanh nghiệp.

+ Nhân viên giỏi và đặc tính của người tài.

+ Bí quyết giữ chân người tài.

- Khái niệm và cấu trúc tiền lương.

+ Cơ cấu hệ thống tiền lương trong Doanh nghiệp.

+ Các yếu tố ảnh hưởng tới tiền lương.

+Cách tính lương làm việc thêm giờ, làm việc ban đêm.

GVCC

 Vũ Hữu Kiên

Buổi 8

Bài 5. Quản lý thời gian

      + Giới thiệu ma trận quản lý thời gian.

      + Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả

- Thực hành lập kế hoạch nhân sự cho Doanh nghiệp.

Thực hành - Tổng kết khoá học

GVCC

 Hoàng Anh Tuấn

 


Theo:
 
[ Print ] [ Close ]