Loading...

Thông báo mở lớp Đấu thầu Luật 43/QH13 mới cho 80 cán bộ tại Tổng Công ty Dầu Việt Nam từ ngày 8 đến 10.04.14

16/04/2017 14:43:02 PM    Share:

DANH SÁCH THAM DỰ TẬP HUẤN LUẬT ĐẤU THẦU – Khóa 1

Đính kèm Tờ trình số          /TTr-TCNS, ngày    / 03 /2014.

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

 1.  

Nguyễn Tuấn Tú

Phó Tổng Giám đốc

 

 1.  

Trương Đại Hoàng

Ban Đầu tư Xây dựng

 

 1.  

Nguyễn Xuân Cường

Ban Đầu tư Xây dựng

 

 1.  

Lê Sơn Thủy

Ban Đầu tư Xây dựng

 

 1.  

Ngô Đăng Hội

Ban Đầu tư Xây dựng

 

 1.  

Trần Đình Hải

Ban Đầu tư Xây dựng

 

 1.  

Trần Hoài Giang

Ban Đầu tư Xây dựng

 

 1.  

Lương Thành Nam

Ban Đầu tư Xây dựng

 

 1.  

Nguyễn Thanh Liêm

Ban Đầu tư Xây dựng

 

10.   

Bùi Văn Vũ

Ban Đầu tư Xây dựng

 

11.   

Nguyễn Viết Cường

Ban Đầu tư Xây dựng

 

12.   

Nguyễn Quang Huy

Ban Đầu tư Xây dựng

 

13.   

Nguyễn Hồng Lâm

Ban Công nghệ thông tin

 

14.   

Phí Quang Phong

Ban Công nghệ thông tin

 

15.   

Phan Lê Thùy Miên

Ban Công nghệ thông tin

 

16.   

Trần Ngọc Vũ

Ban Kiểm soát nội bộ

 

17.   

Phạm Văn Cường

Ban Pháp chế

 

18.   

Trần Thị Mộng Truyền

Ban Pháp chế

 

19.   

Nguyễn Thế Khanh

Ban Pháp chế

 

20.   

Phạm Quốc Hoàng

Ban Kỹ thuật CNDK

 

21.   

Phạm Ngọc Long

Ban Kỹ thuật CNDK

 

22.   

Huỳnh Cao Toàn

Ban Kỹ thuật CNDK

 

23.   

Nguyễn Khánh Tiến Đạt

Ban Kỹ thuật CNDK

 

24.   

Lê Trung Hưng

Văn Phòng

 

25.   

Vũ Huy Hải

Văn Phòng

 

26.   

Lê Thanh Hải

PV OIL Nhà Bè

 

27.   

Vũ Quang Hiển

PV OIL Nhà Bè

 

28.   

Nguyễn Thế Tân

PV OIL Nhà Bè

 

29.   

Nguyễn Văn Mơ

PV OIL Nhà Bè

 

30.   

Nguyễn Trung Hân

PV OIL Miền Đông

 

31.   

Vũ Quốc Hải

PV OIL Miền Đông

 

32.   

Đào Kim Oánh

PV OIL Miền Đông

 

33.   

Bùi Ly Tao

PV OIL Miền Đông

 

34.   

Dương Tuấn Trung

PV OIL Miền Đông

 

35.   

Phạm Văn Thân

PV OIL Miền Đông

 

36.   

Trần Tấn Hiếu

PV OIL Miền Đông

 

37.   

Vũ Trọng Văn

PV OIL Miền Đông

 

38.   

Nguyễn Văn Mão

PV OIL Miền Đông

 

39.   

Bùi Minh Hiệp

PV OIL Miền Đông

 

40.   

Lê Thi Ngọc

PV OIL Miền Đông

 

 

DANH SÁCH THAM DỰ TẬP HUẤN LUẬT ĐẤU THẦU – Khóa 2

Đính kèm Tờ trình số          /TTr-TCNS, ngày    / 03 /2014.

STT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

 1.  

Đặng Trần Thỉnh

Ban Đầu tư Xây dựng

 

 1.  

Nguyễn Thị Thùy Dung

Ban Đầu tư Xây dựng

 

 1.  

Lại Văn Lâm

Ban Đầu tư Xây dựng

 

 1.  

Nguyễn Thị Hương

Ban Đầu tư Xây dựng

 

 1.  

Nguyễn Đức Thắng

Ban Đầu tư Xây dựng

 

 1.  

Phùng Anh Dũng

Ban Đầu tư Xây dựng

 

 1.  

Nguyễn Thanh Hải

Ban Đầu tư Xây dựng

 

 1.  

Nguyễn Trọng Quỳnh

Ban Đầu tư Xây dựng

 

 1.  

Nguyễn Trọng Huấn

Ban Đầu tư Xây dựng

 

10.   

Hồ Đắc Cường

Ban Đầu tư Xây dựng

 

11.   

Vũ Văn Thăng

Ban Kiểm soát nội bộ

 

12.   

Ngô Thế Anh

Ban Kiểm soát nội bộ

 

13.   

Nguyễn Anh Tuấn

Ban Kiểm soát nội bộ

 

14.   

Nguyễn Văn Thoại

Ban Kiểm soát nội bộ

 

15.   

Võ Tùng

Ban Kiểm soát nội bộ

 

16.   

Hoàng Anh Dũng

Ban Kế hoạch

 

17.   

Nguyễn Quang Thanh

Ban Kế hoạch

 

18.   

Phạm Phú Nhã Uyên

Ban Kế hoạch

 

19.   

Đỗ An Sơn

Ban Tài chính Kế toán

 

20.   

Nguyễn Thanh Cường

Ban Tài chính Kế toán

 

21.   

Vũ Hồng Ngọc

Ban Sản Phẩm Dầu

 

22.   

Nguyễn Cao Đức

Ban Sản Phẩm Dầu

 

23.   

Nguyễn Hoàng Bảo

Ban Công nghệ thông tin

 

24.   

Lê Minh Quang

Ban Công nghệ thông tin

 

25.   

Bùi Long Chí Đạt

Ban Công nghệ thông tin

 

26.   

Nguyễn Hào Hiệp

Ban An toàn Chất lượng

 

27.   

Lê Hoan

Ban An toàn Chất lượng

 

28.   

Trần Nhất Vũ

Ban An toàn Chất lượng

 

29.   

Nguyễn Thành Hưng

Ban An toàn Chất lượng

 

30.   

Nguyễn Văn Chiến

Văn Phòng

 

31.   

Lê Văn Khánh

Văn Phòng

 

32.   

Bùi Phan Vạn Phước

Văn Phòng

 

33.   

Nguyễn Văn Quang

Văn Phòng

 

34.   

Nguyễn Thị Lâm

Văn Phòng

 

35.   

Trương Thành Phương

PV Oil Nhà Bè

 

36.   

Trần Ngọc Bá

PV Oil Nhà Bè

 

37.   

Nguyễn Duy Dương

PV Oil Nhà Bè

 

38.   

Phan Thị Minh Nguyệt

PV Oil Nhà Bè

 

39.   

Trương Xuân Mỹ

PV Oil Nhà Bè

 

40.   

Trần Anh Đức

PV Oil Nhà Bè

 

 

 

---------------------------------------------

Tin tức cùng chuyên mục :

Tin tức khác :

Thông báo mới

Tin tức & Sự kiện

Hỗ trợ trực tuyến

Thư viện ảnh

Mẫu chứng chỉ