Loading...

Đào Tạo Đấu Thầu Qua Mạng Dành Cho Bên Mời Thầu - Học 02 ngày

19/04/2017 06:37:53 AM    Share:

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẤU THẦU QUA MẠNG

DÀNH CHO BÊN MỜI THẦU

(Thời lượng 2 NGÀY)

  

Chuyên đề 1: Giới thiệu về khung pháp lý cho ĐTQM

-         Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT/BKHHĐT-BTC

-         Thông tư 07/2016/BKHĐT

-         Tổng quan Hệ thống

-         Tình hình triển khai...

Chuyên đề 2: Thực hành quy trình đăng ký cấp phát Chứng thư số

-         Đăng ký BMT, Đăng ký NT

-         Những vấn đề liên quan đến chứng thư số (đăng ký thêm, gian hạn, ….)

Chuyên đề 3: Đăng tải thông tin về đấu thầu trên Hệ thống

-         Đăng tải KHLCNT

-         Đăng tải TBMT trực tiếp

-         Đăng tải kết quả LCNT

-         Các kỹ năng tìm kiếm, sửa thông tin…

Chuên đề 4: Thực hành quy trình LCNT qua mạng Hàng hóa

-         Đăng tải, phát hành HSMT qua mạng

-         Tham dự thầu

-         Mở thầu qua mạng Hàng hóa

-         LCNT qua mạng Xây lắp, Phi tư vấn

-         Đăng tải, phát hành HSMT qua mạng

-         Tham dự thầu

-         Mở thầu Xây lắp, Phi tư vấn

Đơn vị tổ chức: Viện Phát Triển Kinh Tế Quốc Tế

Các quyền lợi khi tham gia đăng ký khóa đào tạo:

o   Giảng viên: Chuyên gia đầu ngành về đấu thầu qua mạng

o   Thực hành chi tiết các chức năng trên hệ thống

o   Được cấp chứng nhận tham gia khóa đào tạo về đấu thầu qua mạng

o   Tư vấn, hỗ trợ nghiệp vụ đấu thầu qua mạng sau khóa học

Thông tin đăng ký gửi về địa chỉ email: edu@nhantaiviet.info.vn

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

Trần Huế 0989 168 759 / 024 66754 622                 Fax: 043.6886.154 

Email: hue@nhantaiviet.info.vn                            Website: www.nhantaiviet.info.vn

Xin trân trọng cảm ơn.

---------------------------------------------

Tin tức cùng chuyên mục :

Tin tức khác :

Thông báo mới

Tin tức & Sự kiện

Hỗ trợ trực tuyến

Thư viện ảnh

Mẫu chứng chỉ