Loading...

Chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình

19/04/2017 06:40:15 AM    Share:

Quy định về làm Chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình được quy định mới nhất tại NĐ 59/2015/NĐ-CP và Thông tư 17/2016/TT-BXD cụ thể như sau:

1.      Các lĩnh vực cấp chứng  chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình ( Khoản 1, điều 49 của NĐ 59/2015/NĐ-CP)

a)      Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện

b)      Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình

c)      Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công nghệ

2.      Trình độ chuyên môn làm Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình (Quy định tại khoản 4, điều 16, Thông tư 17/2016/TT-BXD)

a)      Giám sát công tác xây dựng: cá nhân có trình độ đào tạo thuộc chuyên ngành xây dựng công trình, khi có đủ thời gian và kinh nghiệm thực tế tham gia thiết kế, thi công, giám sát công tác xây dựng công trình loại nào theo quy định tại Khoản 2 Điều 49 Nghị định 59/CP thì được xét cấp chứng chỉ hành nghề giám sát công tác xây dựng công trình loại đó.

b)      Giám sát “lắp đặt thiết bị công trình” và “ lắp đặt thiết bị công nghệ”: cá nhân có trình độ đào tạo thuộc chuyên ngành như điện, cơ khí, thông gió – cấp thoát nhiệt, cấp – thoát nước, điều hòa, không khí, mạng thông tin – liên lạc, phòng chống cháy – nổ công trình xây dựng và các chuyên ngành phù hợp khác, khi có đủ thời gian và kinh nghiệm tham gia giám sát các công việc thuộc các chuyên ngành này thì được xét cấp chứng chỉ hành nghề với nội dung giám sát “ lắp đặt thiết bị công trình” hoặc “lắp đặt thiết bị công nghệ” hoặc cả hai nội dung này.

3.      Điều kiện làm Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình (Quy định tại khoản 2, điều 49, điều 44, điều 45 của NĐ 59/2015/NĐ-CP)

a)      Hạng I:

-          Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 7 (bảy) năm trở lên.

-          Đã trực tiếp giám sát thi công phần việc liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề ít nhất 1 (một) công trình cấp I hoặc 2 (hai) công trình cấp II cùng loại.

b)      Hạng II:

-          Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 5 (năm) năm trở lên.

-          Đã trực tiếp giám sát thi công hoặc chủ trì thiết kế, thi công phần việc liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề ít nhất 1 (một) công trình cấp II hoặc 2 (hai) công trình cấp III cùng loại.

c)      Hạng III:

-          Có trình độ chuyên môn phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 3 (ba) năm trở lên đối với các cá nhân có trình độ đại học; Từ 5 (năm) năm trở lên đối với các cá nhân có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp chuyên nghiệp.

-          Đã trực tiếp tham gia giám sát thi công hoặc tha gia thiết kế, thẩm định thiết kế, thi công xây dựng ít nhất 1 (một) công trình cấp III hoặc 2 (hai) công trình cấp IV cùng loại.

4.      Phạm vi hoạt động của Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình (Quy định tại khoản 3, điều 49, NĐ 59/2015/NĐ-CP)

a)      Hạng I: Được làm giám sát trưởng, trực tiếp giám sát thi công xây dựng tất cả các công trình cùng loại được ghi trong chứng chỉ hành nghề;

b)      Hạng II: Được làm giám sát trưởng, trực tiếp giám sát thi công xây dựng công trình từ cấp II trở xuống, tham gia giám sát một số phần việc của công trình cấp I cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề;

c)      Hạng III: Được làm giám sát trưởng, trực tiếp giám sát thi công xây dựng công trình từ cấp III trở xuống, tham gia giám sát một số phần việc của công trình cấp II cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề.

 Note:

·         Xem chi tiết phân nhóm dự án nhóm A, nhóm B, nhóm C tại Phụ lục sô 1 của NĐ 59/2015/NĐ-CP

·         Xem chi tiết phân cấp Công trình cấp 1,2,3,4 tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD

5.      Hồ sơ và thủ tục làm chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình ( Liên hệ: Ms Thêm 0974503833 để được hỗ trợ tư vấn hồ sơ thi)

---------------------------------------------

Tin tức cùng chuyên mục :

Tin tức khác :

Thông báo mới

Tin tức & Sự kiện

Hỗ trợ trực tuyến

Thư viện ảnh

Mẫu chứng chỉ