Loading...

Các Yếu tố tâm sinh lý và Ergonomi ảnh hưởng tới chất lượng công việc

19/04/2017 07:28:12 AM    Share:

1. Yếu tố tâm sinh lý và Ergonomi
- Đánh giá gánh nặng lao động thể lực;
- Đánh giá gánh nặng lao động trí óc (tâm sinh lý lao động);
- Đánh giá Ecgonomi điều kiện lao động;
- Đánh giá tư thế lao động.

---------------------------------------------

Tin tức cùng chuyên mục :

Tin tức khác :

Thông báo mới

Tin tức & Sự kiện

Hỗ trợ trực tuyến

Thư viện ảnh

Mẫu chứng chỉ