Loading...

Lớp học Đấu thầu theo Luật 43, nghị định 63 và thông tư 03/2016

19/04/2017 07:37:01 AM    Share:

 VIỆN PHÁT TRIỂN KINH TẾ QUỐC TẾ

CS 1: Số 4 lô 4 dự án Hải Ngân, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội

CS 2: 128 Phan Đăng Lưu, P3, Q. Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh

Tel: 0977358068 – Fax: 04.6886154

Email: lanhuong@nhantaiviet.info.vn – Website: http://www.nhantaiviet.info.vn

------------------------------------

THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu  

- Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

- Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Căn cứ Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư;

- Căn cứ Thông tư 03/2016/TT-BKHĐT ngày 05/05/2016.

Viện Phát Triển Kinh Tế Quốc Tế được Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao chức năng tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về Đấu thầu và cấp chứng chỉ của Luật Đấu thầu.

Nhằm trang bị cho học viên kiến thức cũng như những kỹ năng thực hành trong Đấu thầu, đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả và chất lượng của công tác Đấu thầu, Viện trân trọng giới thiệu tới các tổ chức, cá nhân trong cả nước các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu như sau:

Khai giảng: Viện thường xuyên khai giảng các khóa học và 03 ngày cuối tuần hoặc theo yêu cầu nếu tổ chức tập trung theo đơn vị  

Khóa 1: Ngày 13.7.2018

Khóa 2: Ngày 27.07.2018

 

Địa điểm học: 

- TT đào tạo CNTT & TT - Sở Thông tin và truyền thông Hà Nội   
* Số 01 Hoàng Đạo Thúy, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.

-  Học Viện Hành Chính Quốc Gia – Số 10 đường 3/2, P12, Q10, TP.HCM

-  Các nhà khách, trường chính trị, khách sạn tỉnh thành trên toàn quốc

Giảng viên: Cục Đấu thầu - Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư

Thủ tục: Học viên đăng ký qua điện thoại, Fax, Email… trước ngày học để lập danh sách lớp; Nộp 2 ảnh 3x4 cm và CMTND photo không cần công chứng tại lớp ngày khai giảng

1. Đấu thầu cơ bản (có cấp chứng chỉ) 

- Thời gian: Học 03 ngày ( 24 tiết)

- Học phí: 800.000 đồng/ học viên/ Khóa

2.Đấu thầu nâng cao (có cấp chứng chỉ) 

- Thời gian: Học 05 ngày

- Học phí: 1.000.000 đồng/ học viên/ khóa

3. Đào tạo đấu thầu theo chuyên đề

- Thời gian: Từ 01 đến 02 ngày hoặc xây dựng theo yêu cầu giảng dạy và học tập

- Kinh phí tổ chức: Theo thỏa thuận

Nội dung giảng dạy: Lựa chọn theo các chuyên đề phù hợp, bao gồm:

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành;

- Lập, thẩm định kế hoạch đấu thầu:

- Lập, thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;

- Đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất;

- Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu;

- Hợp đồng;

- Xử lý tình huống trong đấu thầu;

- Đấu thầu qua mạng;

- Rà soát, kiểm toán việc tuân thủ thủ tục đấu thầu;

- Chuyên đề khác.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ ĐẤU THẦU
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT ngày 05 tháng 5 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

  1. A.   CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO ĐẤU THẦU CƠ BẢN ĐỐI VỚI LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Chương trình khung đào tạo đấu thầu cơ bản đối với lựa chọn nhà thầu bao gồm các chuyên đề cơ bản như sau:

1. Chuyên đề 1: Tổng quan về lựa chọn nhà thầu

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

- Mục tiêu của lựa chọn nhà thầu;

- Quá trình hình thành và phát triển công tác đấu thầu trên thế giới và tại một số nước;

- Quá trình hình thành và phát triển công tác đấu thầu tại Việt Nam;

- Tác động của đấu thầu trong quá trình triển khai dự án;

- Các khái niệm sử dụng trong lựa chọn nhà thầu;

- Các đối tượng áp dụng;

- Nguyên tắc xử lý tình huống trong đấu thầu.

2. Chuyên đề 2: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

- Nguyên tắc, căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

- Trình, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

- Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

3. Chuyên đề 3: Quy trình lựa chọn nhà thầu

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

- Quy trình lựa chọn danh sách ngắn;

- Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ gói thầu hàng hóa, xây lắp, phi tư vấn, hỗn hợp;

- Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ;

- Quy trình chào hàng cạnh tranh;

- Quy trình chỉ định thầu;

- Quy trình mua sắm trực tiếp;

- Quy trình tự thực hiện;

- Quy trình lựa chọn nhà thầu cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn;

- Quy trình lựa chọn cộng đồng tham gia thực hiện gói thầu.

4. Chuyên đề 4: Lựa chọn nhà thầu qua mạng

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

- Khái niệm về đấu thầu qua mạng;

- Mục đích, lợi ích của việc triển khai đấu thầu qua mạng;

- Kinh nghiệm quốc tế và quá trình triển khai đấu thầu qua mạng tại Việt Nam;

- Giới thiệu về hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, các chức năng và các yêu cầu đối với hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

- Đăng ký tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và các chi phí trong đấu thầu qua mạng;

- Quy trình tổng quát thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng;

- Trách nhiệm của các bên, của cơ quan quản lý, vận hành hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

- Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng tại Việt Nam.

5. Chuyên đề 5: Hợp đồng

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

- Nguyên tắc chung của hợp đồng;

- Hồ sơ hợp đồng;

- Điều kiện ký kết hợp đồng;

- Nguyên tắc và Điều kiện Điều chỉnh hợp đồng;

- Bảo đảm thực hiện hợp đồng; tạm ứng, thanh toán; bảo hành; nghiệm thu, thanh lý hợp đồng;

- Quản lý, giám sát thực hiện hợp đồng.

6. Chuyên đề 6: Bảo đảm liêm chính trong đấu thầu và xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

- Quản lý nhà nước về hoạt động lựa chọn nhà thầu;

- Giải quyết kiến nghị, tranh chấp trong đấu thầu;

- Xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu;

- Thanh tra, kiểm tra và giám sát các hoạt động đấu thầu.

B. CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO ĐẤU THẦU CƠ BẢN ĐỐI VỚI LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

Chương trình khung đào tạo đấu thầu cơ bản đối với lựa chọn nhà đầu tư bao gồm các chuyên đề cơ bản như sau:

Chuyên đề 1: Tổng quan về lựa chọn nhà đầu tư

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

- Mục tiêu của lựa chọn nhà đầu tư;

- Quá trình hình thành và phát triển công tác lựa chọn nhà đầu tư tại Việt Nam;

- Tác động của đấu thầu trong quá trình triển khai dự án;

- Các khái niệm sử dụng trong lựa chọn nhà đầu tư;

- Các đối tượng áp dụng;

- Nguyên tắc xử lý tình huống trong đấu thầu.

Chuyên đề 2: Quy định chung về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, đầu tư dự án có sử dụng đất

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

- Các pháp luật có liên quan đến dự án đầu tư;

- Dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP);

- Dự án đầu tư có sử dụng đất.

Chuyên đề 3: Sơ tuyển và kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

- Sơ tuyển;

- Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư.

Chuyên đề 4: Quy trình lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

- Quy trình đấu thầu rộng rãi;

- Quy trình đấu thầu rộng rãi dự án PPP nhóm C;

- Quy trình chỉ định thầu.

Chuyên đề 5: Quy trình lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

- Quy trình đấu thầu rộng rãi;

- Quy trình chỉ định thầu.

Chuyên đề 6: Hợp đồng

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

- Nguyên tắc chung của hợp đồng;

- Hồ sơ hợp đồng;

- Điều kiện ký kết hợp đồng;

- Bảo đảm thực hiện hợp đồng; tạm ứng, thanh toán; bảo hành; nghiệm thu, thanh lý hợp đồng;

- Quản lý, giám sát thực hiện hợp đồng dự án.

Chuyên đề 7: Bảo đảm liêm chính trong đấu thầu và xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

- Quản lý nhà nước về hoạt động lựa chọn nhà đầu tư;

- Giải quyết kiến nghị, tranh chấp trong đấu thầu;

- Xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu;

- Thanh tra, kiểm tra và giám sát các hoạt động đấu thầu.

C. CHƯƠNG TRÌNH KHUNG BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN ĐẤU THẦU

Chương trình khung bồi dưỡng giảng viên đấu thầu bao gồm các chuyên đề cơ bản như sau:

Chuyên đề 1: Giới thiệu chung, các nguyên tắc cơ bản trong đấu thầu và hệ thống chính sách về đấu thầu

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

- Lịch sử hình thành và phát triển công tác đấu thầu;

- Hệ thống pháp luật về đấu thầu và các pháp luật khác có liên quan;

- Vai trò của đấu thầu trong phát triển nền kinh tế;

- Mục tiêu của công tác đấu thầu;

- Những cải cách trong công tác đấu thầu.

Chuyên đề 2: Đấu thầu trong bối cảnh quốc tế

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

- Các mô hình đấu thầu trên thế giới;

- Hiệp định GPA;

- Nội dung mua sắm chính phủ trong các FTA.

Chuyên đề 3: Yêu cầu đối với từng loại hình đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

- Về đào tạo cấp chứng chỉ cơ bản đối với lựa chọn nhà thầu;

- Về đào tạo cấp chứng chỉ cơ bản đối với lựa chọn nhà đầu tư;

- Về đào tạo phục vụ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu tư vấn;

- Về đào tạo phục vụ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu xây lắp, hàng hóa, phi tư vấn.

Chuyên đề 4: Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn sâu về đấu thầu

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

- Hài hòa hóa quy định của pháp luật đấu thầu Việt Nam với thông lệ quốc tế;

- Đạo đức nghề nghiệp trong đấu thầu;

- Chuyên nghiệp hóa hoạt động đấu thầu;

- Quản lý hợp đồng;

- Hệ thống thông tin về đấu thầu;

- Các vướng mắc thường gặp trong đấu thầu.

Chuyên đề 5: Nâng cao các kỹ năng trong hoạt động giảng dạy về đấu thầu

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

- Kỹ năng, phương pháp giảng dạy chuyên nghiệp phù hợp với đối tượng học viên;

- Kỹ năng trao đổi, giao lưu với học viên đạt hiệu quả cao;

- Kỹ năng soạn bài giảng chuyên nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin;

- Kỹ năng giải quyết tình huống trong đấu thầu;

- Kỹ năng quản lý thời gian giảng dạy phù hợp.

 

* Học viên sẽ được cấp CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU của Viện Phát Triển Kinh Tế Quốc Tế là cơ sở đào tạo được Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư cho phép cấp chứng chỉ.

(Thông tin về Công ty xin xem trên Website của Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư http://muasamcong.mpi.gov.vn  .Mục các cơ sở đào tạo.)

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ  HỌC VIÊN: 
Với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ tốt nhất, nhanh nhất, Khi học viên đăng ký lớp học Đấu thầu sẽ nhận được những ưu đãi đặc biệt sau:
- Được tư vấn tận tình chu đáo trước và sau khóa học đảm bảo cho học viên các khóa học uy tín, chất lượng, hiệu quả.
- Thông báo cho học viên khóa học sớm nhất đảm bảo cho học viên có thể đi học nhanh nhất từ khi đăng ký 
- Sau khi kết thúc khóa các học viên sẽ được cấp chứng chỉ Đấu thầu theo đúng quy định.
 

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ :

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẤU THẦU

CS 1: Số 4 lô 4 dự án Hải Ngân, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội

CS 2: 128 Phan Đăng Lưu, P3, Q. Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh

Tel: Ms Hương 0977358068/ (04) 66834509 -  Fax: (04) 3688.6154

Email: lanhuong@nhantaiviet.info.vn ; Website: www.nhantaiviet.info.vn

 

---------------------------------------------

Tin tức cùng chuyên mục :

Tin tức khác :

Thông báo mới

Tin tức & Sự kiện

Hỗ trợ trực tuyến

Thư viện ảnh

Mẫu chứng chỉ