Loading...

Đăng ký học lớp Đấu thầu qua mạng theo Thông tư 07/2016/TT-BKHĐT

19/04/2017 07:48:30 AM    Share:

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ ĐẤU THẦU QUA MẠNG
       (Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2016/TT-BKHĐT ngày 29 tháng 06 năm 2016 của  BKH & ĐT)

Chuyên đề 1Giới thiệu tổng quát về Hệ thống đấu thầu qua mạng

    Giới thiệu Thông tư số 07/2016/TT-BKHĐT ngày 29/6/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư  quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng mạng có hiệu lực từ ngày 15/08/2016.

 •     Giới thiệu trang chủ Hệ thống Đấu thầu qua mạng
 •     Chức năng của bên mời thầu
 •     Công nghệ bảo mật
 •     Các phân hệ chức năng của Hệ thống đấu thầu qua mạng

Chuyên đề 2: Đăng ký người dùng bên mời thầu; Đăng thông báo mời thầu và cho phép tải Hồ sơ mời thầu

 •     Đăng ký người dùng đối với bên mời thầu
 •     Đăng tải thông báo mời thầu
 •     Cho phép đăng tải hồ sơ mời thầu
 •    Áp dụng hợp đồng trọn gói cho gói thầu mua sắm hàng hóa (MSHH) đối với đấu thầu qua mạng.
 • Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu phải bao gồm Mẫu hợp đồng quy định chi tiết các điều, khoản để nhà thầu làm cơ sở chào thầu và làm cơ sở thương thảo, hoàn thiện, ký kết và thựchiệnhợpđồng
   +  Hợp đồng ký kết giữa chủ đầu tư, bên mời thầu với nhà thầu phải:
 • + Tuân thủ theo Mẫu hợp đồng, các điều kiện hợp đồng quy định trong hồ sơ và các hiệu chỉnh, bổ sung do nhà thầu đề xuất được chủ đầu tư chấp thuận trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng.
 • + Không trái với quy định pháp luật về đấu thầu và quy định pháp luật khác có liên quan.
 • Mẫu hồ sơ mời thầu MSHH (Mẫu số 01) và Mẫu hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh MSHH (Mẫu số 02) với đấu thầu qua mạng ban hành kèm Thông tư này. 

Chuyên đề 3Quy trình

 •     Quy trình tải hồ sơ mời thầu, nộp hồ sơ dự thầu của Nhà thầu
 •     Mở thầu qua mạng của bên mời thầu
 •     Tra cứu kết quả mời thầu dành cho Nhà thầu

Để công tác tổ chức khóa học được triển khai thành công, kính đề nghị quý cơ quan gửi Phiếu đăng ký tham dự theo mẫu qua fax, email hoặc điện thoại đăng ký trực tiếp qua điện thoại trước ngày khai giảng của khóa học.

 

---------------------------------------------

Tin tức cùng chuyên mục :

Tin tức khác :

Thông báo mới

Tin tức & Sự kiện

Hỗ trợ trực tuyến

Thư viện ảnh

Mẫu chứng chỉ