Loading...

Khóa học Quản lý dự án trên toàn quốc

19/04/2017 08:04:23 AM    Share:

 

VIỆN PHÁT TRIỂN KINH TẾ QUỐC TẾ

Số: 112/CV-NTV

V/v: Tổ chức đào tạo lớp BD Quản lý dự án

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

               Hà Nội, Ngày 01 tháng 12 năm 2021

 

                    

 

 

 

 

       THƯ MỜI NHẬP HỌC LỚP BD QUẢN LÝ DỰ ÁN

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO QUÝ CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP

 Hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự ánđầu tư xây dựng công trình

            Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

          Căn cứ thông tư 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009 của BXD hướng dẫn về Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý dự án công trình.

Với đội ngũ giảng viên của Cục Đấu Thầu.Bộ KH&ĐT dày dặn kinh nghiệm.Viện tin chắc sẽ đạo tạo tốt cho Quý cơ quan,doanh nghiệp trong quá trình làm Thầu được hiệu quả cao tới;

Lịch khai giảng: (Sáng 8h00-11h30. Chiều 13h30-17h00)

Hình thức đào tạo: Trực tiếp.

Học Phí : 1,300,000vnđ/1 hv

          Thủ tục nhập học: 2anh 3x4,CMT photo ( Ghi rõ số chứng minh thư nếu mờ )

 Học viên tham gia khóa học được cấp chứng chỉ đúng theo quy định của  - BKHĐT

Viện Phát triển kinh tế Quốc Tế rất mong được hợp tác với Quý Công ty./.

            Xin trân trọng cảm ơn!

Mọi hình thức hợp tác xin liên hệ Phòng Tư Vấn Thầu                                 

Trần Huế: 0989 168 759                    

Email: hue@nhantaiviet.info.vn                               VIỆN PHÁT TRIỂN KINH TẾ QUỐC TẾ

 

Website: nhantaiviet.info.vn                                                       Giám đốc

Nơi nhận:                                                                                             

- Như kính gửi;

- Lưu VT, P.DTNTV                                                                        ( ĐÃ KÝ 

                                                                                            Nguyễn Thành Đồng

 

---------------------------------------------

Tin tức cùng chuyên mục :

Tin tức khác :

Thông báo mới

Tin tức & Sự kiện

Hỗ trợ trực tuyến

Thư viện ảnh

Mẫu chứng chỉ