Loading...

Xin cấp chứng chỉ hành nghề môi giới định giá bất động sản

19/04/2017 08:07:33 AM    Share:

VIỆN PHÁT TRIỂN KINH TẾ QUỐC TẾ

CS 1: Tòa nhà CT4AX2, Bắc Linh Đàm, P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội

CS 2: Tòa nhà Lê Hải, Số 128 Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh

Tel: 04. 668 466 23 0936.129.983 (Ms.Phượng)

Email: phuong@vienquocte.vn / Website: www.vienquocte.vn


Hồ sơ Môi giới cần chuẩn bị: Mỗi loại 1 bản 

1. Đơn xin cấp chứng chỉ theo mẫu ( dán ảnh 4x6 có đóng dấu giáp lai) có xác nhận xã phường

2. 2 ảnh 3x4 ( ảnh này phải giống với ảnh 4x6 ở đơn)

3. Giấy chứng nhận môi giới công chứng 

4. Chứng minh thư nhân dân công chứng

5. phiếu nhận môi giới ( không viết gì vào đấy chỉ cần ký vào chỗ người nộp ở 2 bên thôi )

6. Ủy quyền có xác nhận của xã phường

Hồ sơ Định giá cần chuẩn bị: mỗi loại một bản

1. Đơn xin cấp chứng chỉ theo mẫu ( dán ảnh 4x6 có đóng dấu giáp lai) có xác nhận xã phường

2. 2 ảnh 3x4 ( ảnh này phải giống với ảnh 4x6 ở đơn) 

3. Giấy chứng nhận môi giới công chứng 

4. Chứng minh thư nhân dân công chứng

5. phiếu nhận môi giới ( không viết gì vào đấy chỉ cần ký vào chỗ người nộp ở 2 bên thôi )

6. Ủy quyền có xác nhận của xã phường

7. Bằng tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng công chứng 

Phụ lục 1                                             

 

(ảnh 4x6)

(có đóng dấu giáp lai của chính quyền địa phương)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

--------------

      ……, ngày……tháng……năm……        

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ

CẤP CHỨNG CHỈ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

Kính gửi: Sở Xây dựng  Hà Nội

1. Họ và tên (chữ in hoa):.............................................................................................................

2. Ngày, tháng, năm sinh : .............................................................................................................

3. Nơi sinh: ...................................................4. Quốc Tịch :..........................................................

5. Số CMTND hoặc hộ chiếu (đính kèm bản sao có chứng thực): ...........................................

ngày cấp :.....................................................nơi cấp :.....................................................................

6. Địa chỉ thường trú (ghi chính xác, chi tiết) : ..........................................................................

........................................................................................................................................................

7. Số điện thoại để liên hệ : di động :.................................... cố định :..........................................

email : ............................................... website :..............................................................................

8. Tên cơ quan, đơn vị công tác : ...................................................................................................

Địa chỉ : ................................................................................Điện thoại :.......................................

9. Trình độ chuyên môn (đính kèm bản sao có chứng thực) :

- Giấy chứng nhận hoàn thành khoá học đào tạo về môi giới  bất động sản: Do cơ sở đào tạo Công ty cổ  phần đào tạo và kinh doanh dịch vụ BĐS Đất Vàng cấp ngày :.........................

Khoá học tổ chức từ ngày ....................................... đến ngày ..................................................

10. Kinh nghiệm nghề nghiệp (nếu có) : .......................................................................................

Đề nghị được cấp chứng chỉ Môi giới bất động sản. Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung trong Đơn này và cam kết :

- Hiện tại tôi không bị cấm hành nghề theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền ; không trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sự ; chấp hành án phạt tù.

- Không phải là cán bộ, công chức nhà nước.

- Hành nghề theo đúng chứng chỉ được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan

Xác nhận của UBND xã,

phường nơi cư trú

 

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 Phụ lục 2                                           

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

--------------

 

(ảnh 4x6)

(có đóng dấu giáp lai của chính quyền địa phương)

      ……, ngày……tháng……năm……                          

ĐƠN ĐĂNG KÝ

CẤP CHỨNG CHỈ ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN

Kính gửi: Sở Xây dựng Hà Nội

1. Họ và tên (chữ in hoa):..............................................................................................................

2. Ngày, tháng, năm sinh : .............................................................................................................

3. Nơi sinh: ...................................................4. Quốc tịch :............................................................

5. Số CMTND hoặc hộ chiếu (đính kèm bản sao có chứng thực) .............................................

ngày cấp.......................................................nơi cấp ......................................................................

6. Địa chỉ thường trú (ghi chính xác, chi tiết): ...........................................................................

........................................................................................................................................................

7. Số điện thoại để liên hệ : di động :......................................... cố định :.....................................

email : ............................................... website :..............................................................................

8. Tên cơ quan, đơn vị công tác : ...................................................................................................

Địa chỉ : ........................................................................................Điện thoại :...............................

9. Trình độ chuyên môn (đính kèm bản sao có chứng thực):

-  Văn bằng chuyên môn được cấp (đại học, cao đẳng ....) : ..................................................

Loại hình đào tạo (Tại chức, chính quy, .....) : .......................................................................

Do trường ..................................................................................... cấp năm ..............................

- Giấy chứng nhận hoàn thành khoá học đào tạo về Định giá  bất động sản: Do cơ sở đào tạo Công ty cổ  phần đào tạo và kinh doanh dịch vụ BĐS Đất Vàng    cấp ngày...............................

Khóa học tổ chức từ ngày ........................................... đến ngày ..............................................

10. Kinh nghiệm nghề nghiệp (nếu có) : .......................................................................................

Đề nghị được cấp chứng chỉ định giá bất động sản. Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung trong Đơn này và cam kết :

- Hiện tại tôi không bị cấm hành nghề theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù.

- Không phải là cán bộ, công chức nhà nước.

- Hành nghề theo đúng chứng chỉ được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

Xác nhận của UBND xã,

phường nơi cư trú

 

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

Phụ lục 5

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

--------------

      ……, ngày……tháng……năm…

 

GIẤY UỶ QUYỀN

NỘP VÀ NHẬN CHỨNG CHỈ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

 

Kính gửi : Sở Xây dựng Hà nội

 

  1. Họ tên người uỷ quyền :....................................................................................

Số CMTND : ........................... ngày cấp : ....................... Nơi cấp : .....................

Địa chỉ thường trú :.................................................................................................

Có hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ Môi giới bất động sản nộp tại Sở Xây dựng Hà nội số : ...............................................

Uỷ quyền cho :

2. Họ tên người được uỷ quyền : Trần Thị Hồng Ánh

Số CMTND : 082005603  ngày cấp : 27/04/2012  Nơi cấp : CA Lạng Sơn

Địa chỉ thường trú tại : Khu Tân Lập – Thị Trấn Hữu Lũng – Lạng Sơn

Đến Sở Xây dựng Hà Nội nộp và nhận chứng chỉ Môi giới bất động sản.

Thời hạn uỷ quyền : Từ ngày............................... đến ngày ...................................

 

Xác nhận của chính quyền địa phương hoặc phòng công chứng

Người uỷ quyền

Người được uỷ quyền

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

--------------

      ……, ngày……tháng……năm…

GIẤY UỶ QUYỀN

NỘP VÀ NHẬN CHỨNG CHỈ ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN 

Kính gửi : Sở Xây dựng Hà nội 

1. Họ tên người uỷ quyền :....................................................................................

Số CMTND : ........................... ngày cấp : ....................... Nơi cấp : .....................

Địa chỉ thường trú :.................................................................................................

Có hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ Định Giá bất động sản nộp tại Sở Xây dựng Hà nội số : ...............................................

Uỷ quyền cho :

2. Họ tên người được uỷ quyền : Trần Thị Hồng Ánh

Số CMTND : 082005603  ngày cấp : 27/04/2012  Nơi cấp : CA Lạng Sơn

Địa chỉ thường trú tại : Khu Tân Lập – Thị Trấn Hữu Lũng – Lạng Sơn

Đến Sở Xây dựng Hà Nội nộp và nhận chứng chỉ Định Giá bất động sản.

Thời hạn uỷ quyền : Từ ngày............................... đến ngày ...................................

Xác nhận của chính quyền địa phương hoặc phòng công chứng

Người uỷ quyền

Người được uỷ quyền

 

---------------------------------------------

Tin tức cùng chuyên mục :

Tin tức khác :

Thông báo mới

Tin tức & Sự kiện

Hỗ trợ trực tuyến

Thư viện ảnh

Mẫu chứng chỉ