Loading...

ATLĐ, VSLĐ Hệ Thống Lạnh

19/04/2017 09:05:13 AM    Share:

VIỆN PHÁT TRIỂN KINH TẾ QUỐC TẾ

KHUNG HUẤN LUYỆN 

 

 

An toàn lao động trong lắp ráp, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa,

 


tháo dỡ, kiểm tra, giám sát hoạt động hệ thống máy lạnh. 

 

STT

NỘI DUNG HUẤN LUYỆN

Thời gian huấn luyện (giờ)

Tổng số

 

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

I

Chính sách, pháp luật về ATLĐ, VSLĐ

8

7

1

 

1

Mục đích, ý nghĩa của công tác ATLĐ, VSLĐ; Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong việc chấp hành quy định về ATLĐ, VSLĐ

1

1

1

 

2

Chế độ, chính sách của Nhà nước về ATLĐ, VSLĐ đối với người lao động

1

1

0

 

3

Điều kiện lao động, các yếu tố nguy hiểm, độc hại gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và biện pháp phòng ngừa

2

2

0

 

4

Những kiến thức cơ bản về kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động

1

1

0

 

5

Công dụng, cách sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân phổ biến; các biện pháp tự cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc

3

2

1

 

II

Tổng quan về công việc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ, VSLĐ

1,5

1,5

0

 

1

Khái niệm về hệ thống máy lạnh

0,5

0,5

 

 

2

Các thông số cơ bản về thiết bị hệ thống máy lạnh

0,5

0,5

 

 

3

Các đặc điểm riêng về công việc, chế độ làm việc của thiết bị hệ thống máy lạnh

0,5

0,5

 

 

III

Các yếu tố nguy hiểm, có hại khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ, VSLĐ

2

2

 

0

1

Các yếu tố nguy hiểm, có hại

1

1

 

 

2

Đánh giá các nguy cơ do các yếu tố đó gây ra

1

1

 

 

IV

Kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động

6,5

4,5

2

 

1

Kỹ thuật an toàn lao động

3

2

1

 

2

Kỹ thuật vệ sinh lao động

3

2

1

 

3

Biện pháp cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc liên quan đến hệ thống máy lạnh

0,5

0,5

0

 

V

Xử lý các tình huống sự cố sản xuất, sơ cứu tai nạn lao động

4

2

2

 

VI

Huấn luyện theo đặc thù riêng của công việc hoặc thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động

- Nguy cơ mất an toàn khi vận hành hệ thống lạnh

- Biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động khi vận hành hệ thống lạnh

4

2

2

 

 

Kiểm tra, sát hạch kết thúc khóa huấn luyện

4

2

2

      0

Tổng cộng

30

21

9

0

 

---------------------------------------------

Tin tức cùng chuyên mục :

Tin tức khác :

Thông báo mới

Tin tức & Sự kiện

Hỗ trợ trực tuyến

Thư viện ảnh

Mẫu chứng chỉ