Loading...

ATLĐ, VSLĐ Trên Cao, Leo Cao

19/04/2017 09:05:59 AM    Share:

VIỆN PHÁT TRIỂN KINH TẾ QUỐC TẾ

KHUNG HUẤN LUYỆN

LÀM VIỆC TRÊN CAO,  NƠI CHEO LEO

 NGUY HIỂM

Đối tượng: Nhóm 3

 

STT

NỘI DUNG HUẤN LUYỆN

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

I

Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động

 

8

7

0

1

1

Mục đích, ý nghĩa của công tác ATLĐ, VSLĐ; Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong việc chấp hành quy định về ATLĐ, VSLĐ

 

 

1

 

 

2

Các quy định của pháp luật về chính sách, chế độ bảo hộ lao động

 

 

1

 

 

3

Điều kiện lao động, các yếu tố nguy hiểm, độc hại gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và biện pháp phòng ngừa

 

 

3

 

 

4

Công dụng, cách sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân phổ biến; các biện pháp tự cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc

 

 

1

 

 

5

Những kiến thức cơ bản về kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động

 

1

 

 

II

Các yếu tố nguy hiểm, có hại khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ, VSLĐ

 

2

2

0

0

1

 Phương pháp xác định các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất

 

 

3

 

 

III

Kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động khi làm trên cao, nơi cheo leo nguy hiểm

 

10

6

 

4

1

Khái niệm về làm việc trên cao, nơi cheo leo nguy hiểm

 

 

1

 

 

2

Các nguy cơ gây tai nạn ngã cao khi làm việc trên cao, nơi cheo leo nguy hiểm trên công trường xây dựng

 

 

3

 

 

3

Các biện pháp đề phòng tai nạn lao động ngã cao khi làm việc trên cao, nơi cheo leo nguy hiểm trên công trường xây dựng.

 

 

2

 

4

IV

Xử lý các tình huống sự cố sản xuất, sơ cứu tai nạn lao động

 

6

3

3

 

1

Tai nạn lao động ngã cao khi làm việc trên cao, nơi cheo leo nguy hiểm trong  công trường xây dựng.

 

 

1

 

 

2

Hướng dẫn một số cách sơ cấp cứu cơ bản

 

 

2

3

 

IV

Kiểm tra, sát hạch kết thúc khóa huấn luyện

 

4

 

0

4

Tổng cộng

 

30

40

2

6

 

 

 

---------------------------------------------

Tin tức cùng chuyên mục :

Tin tức khác :

Thông báo mới

Tin tức & Sự kiện

Hỗ trợ trực tuyến

Thư viện ảnh

Mẫu chứng chỉ