Loading...

ATLĐ, VSLĐ về Hoá chất

19/04/2017 09:08:04 AM    Share:

VIỆN PHÁT TRIỂN KINH TẾ QUỐC TẾ

 

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN

 

AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG

 

NGÀNH HÓA CHẤT

 

I. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ HOÁ CHẤT

 

1. Hoá chất và sự nhiễm độc

 

1.1.Hoá chất

 

1.2. Hóa chất nguy hiểm

 

1.3.Sự nhiễm độc

 

1.4. Độc tính

 

1.5. Bụi không khí

 

1.6. Sương mù

 

1.7. Khói

 

1.8. Hơi

 

1.9. Khí

 

2. Phân loại hoá chất

 

2.1.Dung môi dễ bay hơi

 

2.2. Axít và badơ

 

2.3. Các chất rắn độc hại

 

3. Một số quy định về hóa chất nguy hiểm

 

II. CÁC MỐI NGUY HIỂM CỦA HOÁ CHẤT VÀ ẢNH HƯỞNG SỨC KHOẺ

 

1. Mối nguy hiểm của hoá chất

 

1.1.Các hoá chất kỵ nhau

 

1.2. Tính ổn định hoá học

 

1.3. Các chất nhạy va đập

 

1.4. Sự tràn hoá chất

 

1.5. Hoá chất trong môi trường lao động

 

2. Ảnh hưởng của hoá chất tới sức khoẻ

 

2.1.Nguy cơ ảnh hưởng sức khoẻ

 

2.2. Các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng đáp ứng với các tác nhân độc

 

III. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA

 

1.Bốn nguyên tắc cơ bản của hoạt động kiểm soát

 

1.1. Thay thế

 

1.2.Quy định khoảng cách hoặc che chắn giữa người lao động và hoá chất

 

1.3. Thông gió

 

1.4. Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động

 

2. Kiểm soát hệ thống

 

2.1. Thông tin an toàn

 

2.2. Phân tích an toàn

 

2.3. Thao tác vận hành sản xuất

 

2.4.Huấn luyện

 

2.5. Phòng cháy, chữa cháy

 

2.6. Bảo quản và vận chuyển hoá chất

 

2.7. Xử lý chất thải

 

2.8. Kế hoạch cấp cứu và ứng phó khẩn cấp

 

3. Vệ sinh

 

---------------------------------------------

Tin tức cùng chuyên mục :

Tin tức khác :

Thông báo mới

Tin tức & Sự kiện

Hỗ trợ trực tuyến

Thư viện ảnh

Mẫu chứng chỉ